Hemtjänst

Hemtjänsten i Ystad kommun är indelad i sju hemtjänstområden. Bellahöjden, Briggen, Centrum, Hälsobacken, Löderup, Svarte och Östra förstaden.


Hemtjänstgrupperna utför insatser både enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Insatser enligt Socialtjänstlagen beviljas genom bistånd av kommunens biståndshandläggare och utförs av undersköterskor och vårdbiträden.

I hemtjänsten arbetar vi med kontaktmannaskapet och utför dina insatser i överenskommelse med dig i en upprättad genomförandeplan. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på individuella behov och beviljade insatser.


Om du har fått ett bistånd på hjälp med mat så tillhandahålls denna genom varm matdistribution från Bellevues särskilda boende eller Löderupsgården.

Har du trygghetslarm har du möjlighet att tillkalla personal dygnet runt. Personalen har då en inställelsetid på 30 minuter efter det att du har larmat. Personalen tar sig runt med bil eller på cykel i området.

Viss hälso- och sjukvård utförs av undersköterskor/vårdbiträden på uppdrag av kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Kommunal hemsjukvård är till för dig som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte själv eller med hjälp av ledsagning kan ta dig till din vårdcentral.

För att bli inskriven i hemsjukvården behövs en remiss från din vårdcentralsläkare där ditt medicinska vårdbehov framgår. Skrivs en remiss från din behandlande läkare gör kommunens sjuksköterska en bedömning av ditt behov av att bli inskriven i hemsjukvården. Se Hälsa och Stöd

Om du behöver få kontakt med personal kan du ringa till hemtjänstgruppen för det område som du tillhör. Klicka här för att se vilket område du tillhör.

Det är viktigt att komma ihåg att personal inte alltid finns tillgänglig per telefon i grupplokalen utan arbetar ute på fältet. Du kan tala in ett meddelande på telefonsvararen. Personalen har i uppgift att lyssna av telefonen så fort de kommer in i grupplokalen och därefter ta kontakt med dig. Se kontaktuppgifter under respektive hemtjänstgrupp.

Vem kan få hemtjänst?

För att få hemtjänst görs efter ansökan av dig, anhörig eller god man, en utredning av biståndshandläggaren, som gör en individuell bedömning av ditt hjälpbehov. Därefter fattas beslut om vilka insatser du ska få. Det är inte en diagnos som avgör vilken hjälp du ska få utan bedömningen hur ditt individuella hjälpbehov ser ut. Klicka här för att få information om biståndshandläggning.

Kontakt under natten

Brukare eller anhöriga till brukare, som har insatser från hemtjänsten, och som behöver komma i kontakt med personal inom hemtjänsten under natten 22:00 - 06:00 kan kontakta via telefonnummer 0411 - 57 70 30. Akuta ärenden ring 112.

Tala in ert ärende på mobilsvaret. Nattpersonalen är inte ständigt tillgänglig, de har i uppdrag att kontakta dig så snart möjlighet finns.

Övrig tid kontaktas ordinarie hemtjänstgrupp.

Publicerad 2022-09-13, Uppdaterad 2024-06-03

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.

Kontakt hemtjänstgrupper

Bellahöjdens hemtjänst
Enhetschef: Susann Håkansson
Tfn: 0411-57 70 60
E-post: susann.hakansson@ystad.se

Hemtjänstgrupp Bellahöjden
Tfn: 0411-57 70 80

Silviasyster: Marie Engström
Mobil:0708-11 46 81
E-post: marie.engstrom@ystad.se

Briggens hemtjänst
Enhetschef: Ann-catrine Green Persson
Tfn: 0411-57 72 78
E-post: ann-catrine.persson@ystad.se

Hemtjänstgrupp Briggen
Tfn: 0411-57 72 19

Centrums hemtjänst
Enhetschef: Maria Cortenbach
Tfn: 0411-57 76 44
E-post: maria.cortenbach@ystad.se

Hemtjänstgrupp Centrum
Tfn: 0411-57 77 61

Hälsobackens hemtjänst
Enhetschef: Frida Andersson
Tfn: 0411-57 70 36
E-post: frida.a.andersson@ystad.se

Hemtjänstgrupp Hälsobacken
Tfn: 0411-57 73 47

Löderups hemtjänst
Enhetschef: Thea Åhmark
Tfn: 0411-57 78 61
E-post: thea.anmark@ystad.se

Hemtjänstgrupp Löderup
Tfn: 0411-57 78 80

Svartes hemtjänst
Enhetschef: Helen Göransson
Tfn: 0411-57 74 07
E-post: helen.goransson@ystad.se

Hemtjänstgrupp Svarte
Tfn: 0411-57 75 14

Östra förstadens hemtjänst
Enhetschef: Ulrika Lempinen
Tfn: 0411-57 70 31
E-post: ulrika.lempinen@ystad.se

Hemtjänstgrupp Östra Förstaden
Tfn: 0411-57 70 30

Kontakt biståndshandläggare

Telefon: 0411-57 79 20

Telefontid: vardagar 08.30 - 09.30

E-post: bistandshandlaggare@ystad.se