Särskilt boende och korttidsboende

Vad innebär särskilt boende?

Att bo i särskilt boende innebär omvårdnad och service dygnet runt. Här får du hjälp med alla de dagliga insatser som du själv inte kan klara av. All personal arbetar tillsammans för att ge dig den bästa omvårdnaden och rehabiliteringen. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt. Här får du bo kvar till livets slut.

Du behöver ha ett stort behov av omvårdnad och service som inte kan tillgodoses i det egna hemmet för att få beslut på särskilt boende. Det är alltid en biståndshandläggare som gör den bedömningen.

Begränsningarna i det dagliga livet kan bestå av både fysiska och psykiska hinder. Det är inte diagnosen som avgör om du får beslut om särskilt boende utan det är alltid en individuell bedömning som görs.

Hur ansöker jag om plats i särskilt boende?

Du eller din legala företrädare ansöker om särskilt boende genom att fylla i ansökan om särskilt boende.

Du som söker till Ystad kommun från en annan hemkommun använder samma blankett. Handläggningen går snabbare om du bifogar ev. handlingar eller beslut som tagits i din hemkommun.

Ansökan skickas till biståndshandläggaren som går igenom ansökan och fattar beslut. Beslutet skickas alltid skriftligt hem till dig eller din legala företrädare.

Du har rätt att önska om det är något specifikt boende du skulle vilja flytta till, i mån av plats tas det hänsyn till ditt önskemål. För att läsa mer om våra särskilda boenden i kommunen klicka på länkarna i menyn till vänster.

Ystads kommun kan erbjuda särskilda boenden såväl i de centrala stadsdelarna som på den natursköna landsbygden. Ett av boendena drivs av entreprenad på uppdrag av kommunen.

Avgifter

Du hittar information om avgifter i menyn till höger.

Hyresjämkning

Om du i samband med inflyttning till särskilt boende får dubbel boendekostnad kan jämkning beviljas för den lägsta bostadskostnaden i max 3 månader. Du ansöker om hyresjämkning genom att fylla i blankett i menyn till höger.

Korttidsboende 

Ystad kommun har två korttidsboende. Dessa finns på Löderupsgården och på Bellevue

Välfärdsteknik

Teknik är något som blivit mer och mer aktuellt vårt samhälle. Socialstyrelsen säger att välfärdsteknik inom vården ska utgå från god vård och omsorg. De kriterier som ska uppfyllas är att välfärdtekniken ska vara kunskapsbaserad, säker, tillgänglig, effektiv och jämlik samt utgå från individers behov.

Exempel på välfärdsteknik som vi använder i Ystad kommun är:

 • Trygghetslarm
 • Ipads
 • VR- glasögon
 • Interaktivt golv
 • Robotkatt/ Robothund
 • Joy-vest
 • Uppresningssäng
 • Ergonova gungstol
 • RoomMate
 • Digitala läkemedelsskåp
 • ID- lock

Vill du läsa mer om välfärdsteknik kan du göra det på Socialstyrelsens hemsida.

Publicerad 2022-01-13, Uppdaterad 2023-11-13

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.