IMG_4599.JPG

Gränsvisning

All mark är indelad i fastigheter. Är du osäker på var din fastighetsgräns går kan vi ofta hjälpa dig hitta den.

Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkter kan vara markerade på många olika sätt men i vår kommun är ett nedslaget järnrör det vanligaste markeringssättet.
Med hjälp av våra kartor och gamla förrättningshandlingar kan vi i de flesta fall få fram var gränsen går. Med hjälp av metallsökare kan vi även hitta gränsrör som med tiden kan ha hamnat en bit under marken.

Vi markerar gränsen och de gränspunkter vi kan hitta med träkäppar och sprayfärg. Detta är inte juridiskt bindande men kan vara tillräckligt om du är överens, eller blir överens, med din granne om gränsens läge.
Om du vill ha en fullständig gränsutredning och en juridiskt bestämd gräns behövs en fastighetsbestämning. En sådan har endast statliga Lantmäteriet behörighet att utföra.

Publicerad 2022-04-17, Uppdaterad 2024-01-29