Grundkarta.JPG

Grundkartor

Grundkartan är det underlag som används när kommunen ska göra en ny detaljplan.
Kartan beskriver gällande förutsättningar beträffande mark, fastigheter, byggnader, anläggningar med mera.
Kartan hämtas ur vår databas för primärkartan som uppdateras och kompletteras för det aktuella området genom fältkontroll och nya inmätningar efter behov.

Publicerad 2023-10-10, Uppdaterad 2024-01-29