IMG_4630.JPG

Husutsättning

När du ska bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt hus behöver du normalt göra en husutsättning. Då markeras läget för den blivande byggnaden, så att den hamnar rätt i plan och höjd enligt ditt beviljade bygglov.

Beställning och anmälan av alla husutsättningar ska alltid göras per telefon minst en vecka innan igångsättande. Då ska bygglovet vara beviljat, tekniskt samråd ska vara genomfört och ett startbesked ska vara utfärdat.

Om utsättningen utförs av annan person än Kart- och mät­ningsenhetens personal ska denne ha grundläggande mätningsteknisk färdighet. Bedömningen av mätningsteknisk färdighet görs av Kart- och Mätningsenheten.

Grovutsättning

För att underlätta markarbetet kan man med fördel göra en grovutsättning någon vecka innan finutsättningen. Då markeras den blivande byggnadens hörn med träkäppar med cirka fem centimeters noggrannhet. Detta ingår i priset för utsättning om man senare beställer en finutsättning.

Finutsättning

Finutsättning görs när markarbetena är utförda och innan byggnadsarbetena påbörjas. Vid finutsättningen ska fastigheten vara fri från upplag eller dylikt. Det ska finnas trävirke för profilerna med dimensioner för pålar på minst 45*70mm och för brädor på minst 28*70mm. För att underlätta för personalen ska profilpålarna vara nedsatta och brädorna uppsatta i förväg.

Finutsättning

För beställning och anmälan av husutsättning, kontakta:

GIS- och mätningschef Roger Svensson, 0411-57 72 57.

Vid frågor om hur utsättningen går till, kontakta:

Kart- och mätningsingenjör Göran Sjöberg, 070-947 71 84
Kart- och mätningsingenjör Andreas Sjööberg, 070-846 00 52
Kart- och mätningsingenjör Sanne Christiansen, 070-947 71 41
Kart- och mätningsingenjör Maria Rosdahl, 073-093 66 72
Mätningstekniker Göran Hedin, 070-846 00 51

Publicerad 2023-01-13, Uppdaterad 2024-01-29