Oja_1_10.jpg

Öja 1:10

Detaljplanens syfte är att kunna använda det befintliga koloniområdet Klondyke för fritidshusändamål med möjlighet till djurhållning i liten skala, och att göra det möjligt att indela området i enskilda fastigheter. Parkeringar och infartsgator ska ordnas på samfälld mark. Detaljplanen ska reglera bebyggelsens omfattning, placering och utformning. En naturnära karaktär ska eftersträvas.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Nina Begovic. Mejla nina.begovic@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

Publicerad 2021-08-30, Uppdaterad 2022-08-31

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad