Sovestadby_1_149_plangrans.jpg

Sövestadby 1:149

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att använda fastigheten Sövestadby 1:149 för bostäder, handel och kontor. Planen syftar också till att ersätta en del av den gamla planen från 1961 med en aktuell plan som visar lämplig markanvändning vid korsningen riksväg 13/Högestavägen, och att genom en fastighetsreglering få en fastighetsindelning som följer den planlagda markanvändningen. Vidare ska bebyggelsen inom planområdet skyddas genom att införa varsamhets- och skyddsbestämmelser.

Publicerad 2020-11-13, Uppdaterad 2021-11-18

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad