high_1599467221.jpg

Abonnemang, taxor och hämtningsdagar för små och enskilda avlopp

Här hittar du information om abonnemang och taxor samt tömning för små och enskilda avlopp. Taxan gäller i Ystads kommun från 1/1 - 2023. Priserna inkluderar moms och om texten på webbplatsen skiljer sig från den tryckta texten gäller den tryckta.

Abonnemang 

Fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet ska ha egen/egna anläggningar för att ta hand om fastighetens toalettavfall och/eller bad-, disk- och tvättvatten. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel, säkerhet och underhåll inför tömning. 

Taxor

Trekammarbrunnar, septitankar och slutna tankar (<5 kbm) 1 792 kr/brunn
Trekammarbrunnar, septitankar och slutna tankar (>5 kbm) 342 kr/extra kbm 
Tömning av köksbrunn i samband med ordinarie tömning av trekammar-brunnar, septitankar och slutna tankar  540 kr/brunn
Bomkörning  1 518 kr/gång 
Akut tömning som ej kan anstå till tisdag eller torsdag  2 610 kr
Akut tömning efter normal arbetstid (jourtid) 4 116 kr

Kontakta vår kundservice för anmälan av abonnemang, frågor kring taxor eller för akut tömning under kontorstid.

För att beställa akut tömning efter kontorstid ska du ringa SOS-alarm, telefon 040-676 90 70. 

Tömningsdagar 

Små- och enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång per år. Undantagen är vissa fosforkällor och minireningsverk, som kan tömmas med längre intervall eller inte alls. Ystad-Österlenregionens miljöförbund meddelar avvikande tömningsintervall för fosforkällor och minireningsverk. 

Tömning sker tisdagar och torsdagar. Du får en avisering cirka två veckor innan tömning. Önskas tömning annan tid än den du får aviserad kan du kontakta vår kundservice. Ring minst en dag i förväg innan kl. 12.00. 

 

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2023-02-24

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se

När tömmer vi ditt enskilda avlopp?

Logga in på Mina sidor för att se dina ordinarie tömningsdagar. 

Akut tömning

Om en brunn måste tömmas akut och inte kan vänta till nästkommande tisdag eller torsdag, eller måster tömmas efter normal arbetstid, gäller särskild taxa - se tabell längre ner på denna sida.

Uppehåll i tömning

Fastighetsägare kan, efter anmälan, få medgivande om uppehåll i tömning av slam från små-och enskilda avloppsanläggningar. Förutsättningen för uppehåll i tömning är att fastigheten inte kommer nyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader. Anmälan görs till vår kundservice. 

Förlängt tömningsintervall

Fastighetsägare av små- och enskilda avloppsanläggningar för bad-, disk- och tvättvatten kan ansöka om förlängt tömningsintervall till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Tömning ska dock ske minst vartannat år. 

Eget omhändertagande av toalettavfall

Fastighetsägare kan ansöka om att själv hantera fastighetens toalettavfall genom kompostering eller annan jordförbättring. Ansökan görs till Ystad-Österlenregionens miljöförbund