high_1599467221.jpg

Abonnemang, taxor och hämtningsdagar för små och enskilda avlopp

Här hittar du information om abonnemang och taxor samt tömning för små och enskilda avlopp. Taxan gäller i Ystads kommun från 1 mars 2024. Priserna inkluderar moms och om texten på webbplatsen skiljer sig från den tryckta texten gäller den tryckta.

Abonnemang 

Fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet ska ha egen/egna anläggningar för att ta hand om fastighetens toalettavfall och/eller bad-, disk- och tvättvatten. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel, säkerhet och underhåll inför tömning. 

Taxor

Ladda ner avfallstaxan för Ystads kommun 2024 här.

Trekammarbrunnar, septitankar och slutna tankar (<5 kbm) 1 792 kr/brunn
Trekammarbrunnar, septitankar och slutna tankar (>5 kbm) 342 kr/extra kbm 
Tömning av köksbrunn i samband med ordinarie tömning av trekammar-brunnar, septitankar och slutna tankar  540 kr/brunn
Bomkörning  1 518 kr/gång 
Akut tömning som ej kan anstå till tisdag eller torsdag  2 610 kr
Akut tömning efter normal arbetstid (jourtid) 4 116 kr

Tömningsdagar 

Små- och enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång per år. Undantagen är vissa fosforkällor och minireningsverk, som kan tömmas med längre intervall eller inte alls. Ystad-Österlenregionens miljöförbund meddelar avvikande tömningsintervall för fosforkällor och minireningsverk. 

Tömning sker tisdagar och torsdagar. Du får en avisering cirka två veckor innan tömning. Önskas tömning annan tid än den du får aviserad kan du kontakta vår kundservice. Ring minst en dag i förväg innan kl. 12.00. 

Akut tömning

För akut tömning under kontorstid, kontakta vår kundservice.

För akut tömning efter kontorstid, ring SOS-alarm, telefon 040-676 90 70.

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2024-02-26

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se

Uppehåll i tömning

Fastighetsägare kan, efter anmälan, få medgivande om uppehåll i tömning av små-och enskilda avloppsanläggningar. Förutsättningen för uppehåll i tömning är att fastigheten inte kommer nyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader. Anmälan görs till vår kundservice. 

Förlängt tömningsintervall

Fastighetsägare kan ansöka om förlängt tömningsintervall av små- och enskilda avloppsanläggningar. Ansökan sker hos Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Eget omhändertagande

Fastighetsägare kan ansöka om att själv hantera fastighetens toalettavfall genom kompostering eller annan jordförbättring. Ansökan görs till Ystad-Österlenregionens miljöförbund