spar.jpg

Industrispår

Ystads kommun äger och förvaltar ett järnvägsnät fördelat på spårområdena (västra och östra industrispåren) på tillsammans ca 1 540 meter.

Västra industrispåret ansluter till Trafikverkets huvudspår mot Malmö via växel 102a/b inne på Ystad driftplats. Östra industrispåret ansluter till Trafikverkets spår via växel 113 a/b på Ystad driftplats. Ändamålet med anläggningarna är att befordra gods med järnväg. Anläggningarna är öppna för alla järnvägsföretag med trafikeringsrätt och trafikeringsavtal med Ystads kommun.  

Publicerad 2022-10-02, Uppdaterad 2023-10-09

Järnvägsbeskrivning