Laddstation för elbilar

Ystad har fått sin första snabbladdstation för rena elbilar och elhybrider. Den 11 december 2015 invigdes Ystads Kommuns första snabbladdstation för elbilar. Snabbladdaren är placerad på Circle K vid E65- rondellen.

Snabbladdning innebär att man laddar bilen på 20-30 min och kan sedan köra ca 80 km. Omkring 80- 90 % av all laddning av elbilar sker i hemmen eller på jobbet genom långsamladdning. Etableringen sker med investeringsstöd från Region Skåne. Kommunen ingår avtal med Mer och blir därigenom en viktig länk som sträcker sig från Göteborg via E6 ner mot Malmö.

snabbladdstation för rena elbilar och elhybrider

Ystads kommun kan nu stolt visa upp en snabbladdstation för elbilar med placering på Circle K vid E65. Kommunen har antagit utmaningen om ett 100 % fossilfritt Ystad 2020 så laddaren kommer väl till pass.

Stationen kommer i första hand att användas som en räckviddförlängare för igenom- och förbipasserande. Genom ingånget samarbete med Mer kommer Ystads laddstation att ingå i en större korridorsstruktur utmed med riksvägar (E6, E4, E22).

Mer's snabbladdstationer och strukturutbyggnad omfattar idag även Danmark och arbete pågår med en fortsatt utbyggnad ned i Europa. Gemensam nämnare för hela nätverket är att snabbladdningen skall kunna ske längs motorvägar, huvudleder och platser där man uppehåller sig kortare eller längre tid- t.ex. inköpscentra och shoppingcenter och där service och ladd kort skall vara exakt den samma.

Laddaren är utrustad med tre olika kontakter och har en maxeffekt på 50kW och laddar därmed en elbil till 80 % av batteriets kapacitet på 20-30 min.

Kontakterna är anpassade så att bilar med både europeisk- CCS (Combo) och japansk- CHAdeMO standard kan laddas. Standarder som de flesta biltillverkare kommer att använda i sina nya elbilsmodeller. Den tredje kontakten är till för normalladdning.

 

Kontakter för snabbladdning (DC) och normalladdning (AC)           Kontakter för snabbladdning (DC) och normalladdning (AC)

Kontakter för snabbladdning (DC) och normalladdning (AC)

Laddningen sker med hjälp av ett RFID kort och kan köpas som kontantkort på Pressbyrån, Turistbyrån, Circle K- eller Preem-mackar som ingår i nätverket. För den som laddar ofta och mycket finns olika abonnemangsformer som nås via Mer's hemsida.

I mars 2010 bildades Klimatsamverkan (Region Skåne, LST Skåne, kommunförbundet Skåne) vilka idag förvaltar uppropet om ett 100 % fossilfritt Skåne 2020.Realtidsinformation om laddstationer som ingår i Clevers nätverk hämtas kostnadsfritt via appen Mer  (Iphone och Android). Appen är skandinavisk och innehåller därmed information för både laddstationer i Danmark och Sverige.

a. Mer är ladd- och driftoperatör och ägs av Öresunds kraft och Jämt Kraft. De bygger rikstäckande laddnätverk av snabbladdstationer i b.la. Sverige för elbilar.

b. I mars 2010 bildades Klimatsamverkan (Region Skåne, LST Skåne, kommunförbundet Skåne) vilka idag förvaltar uppropet om ett 100 % fossilfritt Skåne 2020.

Två nya laddstationer med totalt tio laddningsplatser finns nu även på Rådhusparkeringen vid Tobaksgatan samt på S:t Knuts torg vid järnvägsstationen. Laddarna är av så kallad semimodell som laddar en bil på 45 till 120 minuter, beroende på bilmodell.

Rådhusparkeringen

Publicerad 2020-01-07, Uppdaterad 2023-12-14