Fridhem_3.jpg

Fridhem 3

Planens syfte är att göra det möjligt att ersätta befintlig förskolebyggnad med en ny byggnad i två plan. Planen ska säkerställa säkra varu- och persontransporter till och från förskolan, parkering för verksamhetens behov samt byggrätt för komplementbyggnader inom förskoletomten. Planen ska också säkerställa tillräckliga friytor för barnens utevistelse.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Nina Begovic, mejla nina.begovic@ystad.se 

 

 

 

Publicerad 2023-04-04, Uppdaterad 2023-08-29

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad