Villkor

Allmänna villkor för fritidsbibliotekets utlåningsverksamhet.

Allmänna villkor

Följande villkor gäller vid lån på Fritidsbiblioteket:

 • Fritidsbiblioteket tillhandahåller sport- och fritidsutrustning för utlåning. Utrustningen är oftast begagnad och skänkt av privatpersoner, företag, föreningar, organisationer och liknande.
 • Det är alltid gratis att låna på Fritidsbiblioteket.
 • Lånetiden varierar. För nyinköpta skateboard och kickbikes gäller endast dagslån. För övrig utrustning gäller max tre (3) månader.  
 • Låntagaren ansvarar för att utrustningen återlämnas inom överenskommen tid.
 • Låntagaren ansvarar för att utrustningen används på ett sätt som den är avsedd för att användas på.
 • Skulle utrustningen gå sönder skall den ändå lämnas in till Fritidsbiblioteket.
 • Inga ersättningskrav utgår om utrustningen går sönder vid normalt slitage, vid en olyckshändelse, eller liknande händelse. Ett undantag från den principen görs om utrustningen avsiktligt har vandaliserats, försvunnit, sålts vidare eller på annat sätt avyttrats.
 • Ej återlämnad utrustning kan komma att polisanmälas om den är stulen eller inte lämnas tillbaka till Fritidsbiblioteket inom avtalad tid.
 • Fritidsbibliotekets utrustning får under inga omständigheter hyras ut eller på annat sätt användas för att inbringa pengar, vare sig låntagaren är privatperson eller juridisk person.
 • Allt användande sker på egen risk. Fritidsbiblioteket ansvarar ej för eventuella personskador som uppstår vid användande av vår utrustning.
 • Låntagaren ansvarar själv för att utrustningen, såsom exempelvis slalomskidor och snowboards, är korrekt inställda. Detta gäller även om utrustningen har justerats och anpassats av Fritidsbiblioteket vid lånetillfället.
 • Fritidsbiblioteket förbehåller sig rätten att neka utlån av säkerhetsskäl, eller om låntagaren bryter mot ovanstående punkter.
 • Fritidsbiblioteket sparar information om låntagaren under lånetiden och max sex (6) månader efter att utrustningen är återlämnad. Informationen lämnas ej till tredje part och används ej i marknadsföringssyfte. Läs mer om Fritidsbibliotekets integritetspolicy här. (längst ned bland frågor och svar)
Publicerad 2023-02-06, Uppdaterad 2024-02-07