Ledamöter, kommunrevisionen

Ledamöterna i Ystads kommuns revision

Förtroendevalda revisorer:

 

Elisabeth Karlsson (S) Ordförande
elisabeth.b.karlsson@ystad.se

 

Henrik Plantin (M) Vice ordförande
Tel 070 644 67 48 
henrik.plantin@ystad.se

 

Bruno Andersson (S) 
Tel 070 959 97 27
bruno.andersson@ystad.se

 

Cerny Balksäter (S)
cerny.balksater@ystad.se

 

Fredrik Wejerhag (SD)
fredrik.wejerhag@ystad.se

 

Lena Månsson (M)
lena.mansson@ystad.se

 

Lilian Borén (S) 
Tel 070 540 81 15
lilian.boren@ystad.se

 

Urban Fasth (L) 
Tel 070 679 55 20
urban.fasth@ystad.se

 

Per Kristiansson (SD)
Tel 070 969 99 98 
per.kristiansson@ystad.se


Sakkunnigt biträde:

 

Malin Lundberg
Ernst & Young 040-6931670, 070-2155845
Malin.Lundberg@se.ey.com

 

 

 

Publicerad 2020-10-14, Uppdaterad 2023-03-31