Bolagsrapporter och djupgranskningar av bolag

Ystads kommuns aktiebolag granskas årligen dels av bolagens auktoriserade revisor i en revisionsrapport, dels också av bolagens lekmannarevisor i en granskningsrapport. Genom bolagens lekmannarevisorer, och dessas sakkunniga biträden, genomförs även djupgranskningar av kommunens aktiebolag.

Publicerad 2017-02-11, Uppdaterad 2019-05-11