Bolagsrapporter och djupgranskningar av bolag

Ystads kommuns aktiebolag granskas årligen dels av bolagens auktoriserade revisor i en revisionsrapport, dels också av bolagens lekmannarevisor i en granskningsrapport. Genom bolagens lekmannarevisorer, och dessas sakkunniga biträden, genomförs även djupgranskningar av kommunens aktiebolag.

2023

Granskning av upphandlingsprocessen gällande Ystads helägda kommunala bolag

2022

Granskning av bolagsstyrelsernas följsamhet till ägardirektiv

2021

Granskning av de kommunala bolagens samordning

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter per 2021-12-31

2020

Granskning av inköpsprocessen

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter per 2020-12-31

2019

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter per 2019-12-31

Publicerad 2020-02-11, Uppdaterad 2024-02-13