Bolagsrapporter och djupgranskningar av bolag

Ystads kommuns aktiebolag granskas årligen dels av bolagens auktoriserade revisor i en revisionsrapport, dels också av bolagens lekmannarevisor i en granskningsrapport. Genom bolagens lekmannarevisorer, och dessas sakkunniga biträden, genomförs även djupgranskningar av kommunens aktiebolag.

2020

Granskning av inköpsprocessen

2019

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter per 2019-12-31

2018

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter per 2018-12-31

Granskning av de kommunala bolagens samordning

2017

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter per 2017-12-31

Granskning av de kommunala bolagens interna kontroll

2016

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter per 2016-12-31

Granskning av Ytornet AB:s ledande och samordnande roll

2015

Lekmannarevisorernas Granskningsrapporter i samband med bolagens årsredovisningar

Granskning av kostnader för representation, resor och verkställande direktörens kostnaden

Publicerad 2020-02-11, Uppdaterad 2022-08-17