Tänk källkritiskt

Värdera den information du tar del av. Tips och checklistor.

Källkritik är svårt. När erfarna forskare och journalister ibland misslyckas, hur ska då jag som privatperson lyckas? Trots svårigheterna finns det mycket man kan göra för att utveckla sin källkritik.

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

Checklista­

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att du sprider den?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

 

Kvadratisk bild att använda som listningsbild i nyhetslistor i epi-server. (Ystad Arena Bad) Mer om källkritik på krisinformation.se

Kvadratisk bild att använda som listningsbild i nyhetslistor i epi-server. (Ystad Arena Bad) bliintelurad.se – en sida med knep för att du ska bli bättre på att känna igen falsk och vilseledande information och öka din motståndskraft (MPF Myndigheten för psykologiskt försvar)


Hur lättmanipulerad är du?

I filmen nedan får Brynolf och Ljung Patrik och Pontus att tvivla på hur de uppfattar verkligheten. Främmande makt kan använda falsk och vilseledande information för att vilseleda människor, skapa splittring och få människor att inte lita på varandra eller på staten. Korrekt och bekräftad information underlättar för människor att fatta väl avvägda beslut.

Publicerad 2022-09-13, Uppdaterad 2024-01-02