Brandrisk och eldningsförbud

Information om brandrisk, eldningsförbud och hur du eldar säkert i naturen.

Aktuell status

Det råder inte något eldningsförbud i Ystads kommun.

Men det är mycket torrt i skog och mark just nu, så var försiktig när du grillar och eldar.

Vi avråder starkt från att grilla och elda i skog och mark:

  • Använd gärna fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, till exempel kommunens iordningställda grillplatser.
  • Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grill på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Uppdaterad senast: 2024-05-16


Mer om brandrisk och ditt ansvar

Elda säkert i naturen – ditt ansvar

Du ska alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen, oavsett om du grillar på campingkök, vid en eldplats eller i trädgården. Detta är extra viktigt under vår och sommar då det kan vara väldigt torrt i skog och mark.

Det är alltid ditt eget ansvar att ta reda på om det är tillåtet att elda eller grilla på den plats där du befinner dig. Kontrollera först om det utfärdats eldningsförbud där du är. Även om det inte är eldningsförbud kan det vara olämpligt att elda eller grilla på grund av stor brandrisk.

Ta hjälp av MSBs app Brandrisk ute för att ta reda på brandrisken där du befinner dig och om det råder eldningsförbud.

Eldningsförbud

Ibland, främst på våren och sommaren, är det förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Då har länsstyrelsen eller kommunen utfärdat ett eldningsförbud. Du måste därför alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder en eld. Skälet till eldningsförbud är att förhindra skogsbränder.

Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan också straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Så informerar vi om eldningsförbud

Om eldningsförbud införs i Ystads kommun informerar vi alltid om detta på vår webbplats förstasida. Och högst upp på den här sidan hittar du alltid information om vad som gäller och vad eldningsförbudet omfattar. Vi sprider också informationen i våra sociala medier-kanaler och med hjälp av media.

På samma sätt informerar vi också när eldningsförbudet upphör. 

Skärpt eldningsförbud (även kallat totalt eldningsförbud)

Om kommunen eller länsstyrelsen bedömer att det finns en extrem brandrisk kan eldningssförbudet skärpas. Därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad om vad eldningsförbudet omfattar.

Skärpningen av ett eldningsförbud kan se olika ut, men kan till exempel omfatta förbud att grilla på egen tomt och vid fasta grillplatser.

Publicerad 2023-05-25, Uppdaterad 2024-05-16