Brottsförebyggande rådet

I Ystads kommun finns sedan våren 2001 ett lokalt brottsförebyggande råd. Rådet har till syfte att förebygga brott genom att stimulera ett brett engagemang - allt under ledorden "Allas vårt ansvar". Gruppen skall vidare verka för att goda exempel och initiativ premieras och får publicitet samt samordna insatser som görs i föreningar, företag och av offentliga aktörer för att dessa brottsförebyggande åtgärder skall få större genomslag.

 

Ystads brottsförebyggande råds verksamhet leds av en politisk styrgrupp. Styrgruppen bjuder i olika sammanhang in representanter från verksamheter som i sitt dagliga arbete gör förebyggande insatser, bl.a. byalagen, skolan, polisen och brottsoffer- och kvinnojouren, för att dessa skall kunna redovisa sin verksamhet och ventilera sina idéer och tankar kring olika brottsförebyggande insatser.

För tillfället håller politiker och tjänstemän att se över organisationen vad gäller Ystad Brå. Information kring detta kommer att läggas ut här så fort organisationen är satt på plats.

 

 

 

Publicerad 2012-08-27, Uppdaterad 2016-02-19