Byaträffar

Byaträffar är bokningsbara tider utspridda över året för byalag, föreningar och andra aktörer på landsbygden att lyfta och informera kring platsspecifika frågor till kommunens politiker och tjänstepersoner. Konceptet med byaträffar fortsätter under 2024.

Vad är Byaträffar?

Finns det platsspecifika frågor eller idéer som din by eller ort önskar diskutera med politiker och ansvariga tjänstepersoner i Ystads kommun? Då bör ni söka om att anordna Byaträff! Byaträffar kombinerar och bygger vidare på, samt ersätter, kommunens tidigare dialogsatsningar Byavandringar och Fokus på byarna.

Inspel och lärdomar från Byaträffar utgör ett viktigt underlag för kommunens satsningar och riktade investeringar för landsbygdsutveckling.

De inspel som samlas in på Byaträffen sammanfattas i ett så kallat "Bya-PM". "Bya-PM:et" fungerar som minnesnoteringar kring vad som diskuterades på Byaträffen. Detta underlag används för att sprida information och behov till tjänsteorganisationen samt för att samla in idéer om hur eventuell kommunal mark kan utvecklas i framtiden. I kolumnen till höger på denna hemsida går det att läsa sammanfattningar från tidigare Byaträffar.

Byaträffar ska alltid vara öppna för allmänheten att delta på, detta gäller särskilt boende och verksamma i närområdet som berörs av frågeställningarna som diskuteras på träffen.

Byaträffar under 2024

Ansökan om att genomföra en byaträff görs via mejl till adressen "sam@ystad.se" senast tre veckor innan tidpunkten för träffen.

Informera i mejlet om önskad tid, plats och aktuella frågeställningar som önskas tas upp på Byaträffen. Utifrån detta underlag identifieras sedan relevanta tjänstepersoner och beslutsfattare från kommunen som ska delta på byaträffen. Ange ordet "Byaträff" i rubrikraden.

Ystads kommun har reserverat följande tider under 2024:

  • 14 mars 17-19 (ansökningstiden har gått ut)
  • 25 april 17-19 (Bjäresjö)
  • 30 maj 17-19 (ansökningstiden har gått ut)
  • 5 september 17-19
  • 3 oktober 17-19 (Snårestad)
  • 24 oktober 17-19

Vid frågor eller funderingar, hör av er till sam@ystad.se.

Välkomna med er ansökan!

Publicerad 2022-12-05, Uppdaterad 2024-06-10