Byaträffar

Under 2022 inledde Ystads kommuns arbetet med Byaträffar tillsammans med boende och verksamma i kommunens orter och byar. Konceptet med byaträffar fortsätter under 2023.

Vad är Byaträffar?

Byaträffar är bokningsbara tider utspridda över året för byalag, föreningar och andra aktörer på landsbygden att lyfta och informera kring platsspecifika frågor till kommunens politiker och tjänstepersoner. Byaträffar kombinerar och bygger vidare på, samt ersätter, kommunens tidigare dialogsatsningar Byavandringar och Fokus på byarna.

Syftet med Byaträffar är att kommunen ska vara mer närvarande på landsbygden och i byarna.  Inspel och lärdomar från Byaträffar utgör ett viktigt underlag för kommunens satsningar och riktade investeringar för landsbygdsutveckling.

De inspel som samlas in på Byaträffen sammanfattas i ett så kallat "Bya-PM". "Bya-PM:et" fungerar som minnesnoteringar kring vad som diskuterades på Byaträffen. Detta underlag används för att sprida information och behov till tjänsteorganisationen samt för att samla in idéer om hur eventuell kommunal mark kan utvecklas i framtiden. I kolumnen till höger på denna hemsida går det att läsa sammanfattningar från tidigare Byaträffar.

Byaträffar ska alltid vara öppna för allmänheten att delta på, detta gäller särskilt boende och verksamma i närområdet som berörs av frågeställningarna som diskuteras på träffen.

Byaträffar under 2023

Finns det platsspecifika frågor eller idéer som din by eller ort önskar diskutera med politiker och ansvariga tjänstepersoner i Ystads kommun? Då bör ni söka om att anordna Byaträff 2023.

Detta görs via mejl till adressen "sam@ystad.se".

Informera i mejlet om önskad tid, plats och aktuella frågeställningar som önskas tas upp på Byaträffen. Utifrån detta underlag identifieras sedan relevanta tjänstepersoner och beslutsfattare från kommunen som ska delta på byaträffen. Ange ordet "Byaträff" i rubrikraden.

Ystads kommun har reserverat följande tider för Byaträffar 2023:

  • 13 april 17-19 (Köpingebro)
  • 11 maj 17-19 (Svarte)
  • 29 juni 17-19 (Stora Herrestad)
  • 31 augusti 17-19 (Sjörup - Vallösa)
  • 12 oktober 17-19 (Nybrostrand)
  • 16 november 17-19

Vid frågor eller funderingar, hör av er till sam@ystad.se.

Välkomna in med er ansökan!

Publicerad 2022-12-05, Uppdaterad 2023-09-20