Samrådsmöten - anteckningar

Byalagsrådet och Ystads kommun träffas för samrådsmöte fyra gånger per år. År 2024 äger samrådsmöte med Ystads kommun och Byalagsrådet rum vid följande datum:

  • 11 mars, 15-17
  • 27 maj, 15-17
  • 23 september, 17-19 (observera ny tid!)
  • 9 december, 15-17

Nedan finns anteckningarna från tidigare samrådsmöten

Publicerad 2020-01-07, Uppdaterad 2024-05-29