Trygghet och säkerhet

Håll dig uppdaterad vid en händelse eller kris, förebygg olyckor och se över din hemberedskap.

 

Kommunens nyheter och aktuell information

Kvadratisk bild att använda som listningsbild i nyhetslistor i epi-server. (Ystad Arena Bad) Till kommunens nyhetsflöde (startsidan ystad.se)

Samlade råd till privatpersoner

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlat råd som riktar sig direkt till privatpersoner inom ämnen som till exempel hemberedskap, brandsäkerhet, barns säkerhet, naturolyckor, informationssäkerhet och attentat.

informationssymbol Till MSBs sida om råd till privatpersoner

Information om händelser i din närhet

Håll dig informerad om händelser i din närhet på krisinformation.se, som är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Webbplatsen drivs av MSB.

informationssymbol Till krisinformation.se

Publicerad 2023-11-13, Uppdaterad 2024-06-07