Landsbygdspris

Landsbygden har stor betydelse för Ystads kommuns utveckling och därför har Ystads kommun tagit beslutet att årligen dela ut ett landsbygdspris. Syftet med priset är att uppmärksamma en person, ett företag eller en förening som har bidragit till landsbygdens utveckling eller inspirerat andra att göra det

För en levande, aktiv och attraktiv landsbygd spelar lokalt engagemang, både i form av kreativa företag, aktivt föreningsliv och personliga eldsjälar en stor roll.

Med landsbygdspriset vill Ystads kommun premiera individer, föreningar eller företag som bidrar till att främja en positiv landsbygdsutveckling i Ystads kommun genom engagemang, initiativ eller inspirerande arbete.

Mottagare kan vara enskilda personer, föreningar, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun. Anställda inom Ystads kommun, kommunalförbund eller kommunalt bolag som kommunen äger eller är medlem i kan inte nomineras för sådant arbete som den anställde gör inom sin tjänst. 

Vinnare av landsbygdspriset utses utifrån fastiställda kriterier av Ystads Kommunstyrelse. Priset består av diplom och en prissumma som uppgår till 10 000 kr.

 

 

Publicerad 2022-12-05, Uppdaterad 2024-04-16

Kontakt

Tidigare vinnare av landsbygdspriset

2023 - Kåseberga byalags styrelse