skarmflygare.jpg

Direktupphandlingar - Upphandlingar av mindre värde

Ystads kommun tecknar löpande avtal med leverantörer inom områden där våra verksamheter har behov av att handla varor och tjänster för mindre värden, som idag inte innefattas av upphandlade avtalsområden.

 

Vid en direktupphandling finns inga formkrav på hur upphandlingen ska genomföras. Det gör direktupphandling till en enkel process utan krav på annonsering eller anbud i visst format. Den vanligaste situationen då direktupphandling används är om det som ska köpas har ett värde som inte överstiger direktupphandlingsgränsen.

 

Direktupphandling kan användas i tre situationer:

1. Om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen

2. I lagen särskilt angivna situationer

3. Om det finns synnerliga skäl 

Exempel på direktupphandling-/minimiavtal som är aktuella:

  • mindre inköp av livsmedel, skafferivaror
  • blommor
  • fikabröd
  • Bud, flyttservice
  • Inredningstjänster
  • reklamprodukter
  • mindre konsultuppdrag som utbildningar ....

Välkommen med ditt förslag på avtalsområde via följande länk: 

Förfrågan om deltagande i direktupphandlingsavtal med Ystads kommun:

Klicka här för att skicka förfrågan

 

 

Publicerad 2018-01-30, Uppdaterad 2022-11-08