Lämna vinnande anbud

Ni som vill bli leverantör till kommunen, börja med att lämna anbud i en upphandling, men hur?

Badhytter

Lämna anbud

Var noga med att följa anvisningarna för att lämna anbud

  • lämna alltid anbudet elektronisk
  • använd bifogade anbudsformulär
  • svara på alla frågor och krav
  • kontrollera anbudet en gång till
  • lämna in anbudet inom angiven tid.

Hitta upphandlingar inom din brasch

Missa inte någon upphandling inom din brasch! Upphandlingssystemen erbjuder tjänster som bevakar ditt affärsområde. www.opic.com

Offentlig upphandling - varför

Offentlig sektor måste följa andra regler än privata aktörer när de ska upphandla. Kommunen kan exempelvis inte vända sig enbart till en tidigare leverantör, eller någon de hört gott om. Vi måste alltid vara objektiv och neutral till de företag som lämnar anbud, och hela upphandlingen måste präglas av öppenhet och proportionalitet. www.upphandlingsmyndigheten.se/om-offentlig-upphandling

Upphandlingssamverkan

Ystads kommun har tillsammans med Simrishamns, Sjöbo, Skurups och Tomelilla kommuner beslutat att i största möjliga utsträckning samverka kring sina upphandlingar.

Syftet är att skapa högre effektivitet genom att samutnyttja de kompetenser som finns i kommunerna samt att möjliggöra bättre affärer.

Publicerad 2021-04-29, Uppdaterad 2023-11-09