Kontakt

Avgiftshandläggare:

E-post: avgiftshandlaggare@ystad.se

Cecilia Freij
Tfn: 0411-57 73 27
E-post: cecilia.freij@ystad.se

Jessica Hagberg
Tfn: 0411-57 76 23
E-post: jessica.hagberg@ystad.se

Sara Wahlgren
Tfn: 0411-57 77 86
E-post: sara.wahlgren@ystad.se


Telefontid:
Vardagar 10.00 - 11.30, 13.00-14.00