Gläntans dagverksamhet

Dagverksamheten är biståndsbedömd mötesplats för personer med minnesproblematik. Syftet med vistelsen är att försöka hjälpa till att bevara funktioner för att fungera så självständigt som möjligt i vardagen. Att ge social samvaro, samt möjlighet för närstående att få egen tid att förfoga över.

Vi öppnar upp i liten skala på grund av Covid-19 pandemin.
Personalen arbetar efter basala hygienrutinerna och folkmyndighetens riktlinjer samt följer hela tiden utvecklingen. Förändringar i verksamheten kan ske med kort varsel.

Adress

Bellevuevägen 17, 271 32 Ystad

Geografiskt läge

Norr om centrum i ett idylliskt vackert område

Antal gäster per dag

Gläntan kan ta emot 10 gäster per dag uppdelat på 2 enheter och det är möjligt att vistas på Gläntan en till flera dagar i veckan, allt utifrån aktuellt individuellt behov. Förtillfället erbjuder vi även hembesök.

Vistelse/miljö

I en hemlik miljö, möblerad med nytt och gammalt, bjuds gästerna att deltaga i olika aktiviteter såsom tidningsläsning, spel, musik och promenader.

Måltider

Vi dricker förmiddagskaffe samt äter middag tillsammans.

Personal

Gläntan bemannas dagligen av två till tre personal med kunskap och erfarenhet av demensomvårdnad.

Publicerad 2020-01-02, Uppdaterad 2021-11-02

Kontakt

Enhetschef
Therese Sjölin
tfn: 0411-57 72 78
E-post: therese.sjolin@ystad.se

Silviasyster
Marie Engström
Tfn: 0708-11 46 81
E-post: marie.engstrom@ystad.se

Gläntan söder 0411-57 75 71
Gläntan norr 0411-57 89 34