Sjukhusprocessen

Under tiden som du är inlagd inom sluten hälso- och sjukvård och i behov av stöd efter utskrivningen får kommunens vårdplaneringsteam information om detta.


I vårdplaneringsteamet arbetar biståndshandläggare, sjuksköterska och fysioterapeut/arbetsterapeut – vilka utifrån dina behov kan erbjuda och bevilja stöd utifrån sina respektive professioner.

Biståndshandläggare tar emot ansökningar om exempelvis stöd av hemtjänst, trygghetslarm och korttidsboende. Sjuksköterska bedömer om ett behov av hemsjukvård i form av exempelvis medicindelning, såromläggning och provtagning föreligger. Fysioterapeut/arbetsterapeut bedömer om några hjälpmedel och/eller rehabilitering behövs efter utskrivningen.

Slutenvården genomför en kartläggning av dina behov och önskemål inför utskrivningen, och beroende på vilka dessa är tar en eller flera av nämnda yrkesrepresentanter telefonkontakt med dig, och ibland även dina anhöriga, för att planera det stöd som kommer att behövas.

Primärvården, som också är en deltagare under sjukhusprocessen, ska i samverkan med slutenvården och kommunen även bedöma om det behövs en SIP under slutenvårdstillfället, efter slutenvårdstillfället eller ingen alls. En SIP är ett fysiskt möte där berörda professioner och huvudmän närvarar för att upprätta en Samordnad Individuell Plan, se fliken nedan.

När ansvarig läkare inom slutenvården bedömer att du är medicinskt färdigbehandlad ska vårdplaneringsteamet redan ha planerat vilket kommunalt stöd som ska påbörjas vid utskrivningen. I det skedet förmedlar vårdplaneringsteamet till slutenvården när det planerade stödet kan påbörjas och därmed bestäms en hemgångsdag- och tid.

Det övergripande målet med gällande lagstiftning är att patienterna ska skrivas ut så snart som möjligt efter att ansvarig läkare har bedömt att de är färdigbehandlade, i syfte att ingen i onödan ska behöva tillbringa tid på sjukhus.

Publicerad 2022-01-20, Uppdaterad 2024-04-08

Kontaktuppgifter till vårdplaneringsteamet

Biståndshandläggare
0411-57 79 20

E-post: bistandshandlaggare@ystad.se

Sjuksköterska
0411-57 74 12

Fysioterapeut/Arbetsterapeut
0411-57 72 14