13318639-dagens.jpg

Restauranger

I kommunen har vi fyra restauranger som vänder sig till äldre och funktionshindrade. Restaurang Bellevue, Löderupsgården, Väderlekens Restaurang och Räfsans Bykrog.

Räfsans Bykrog är en dagcentral inrättade i syfte att bereda äldre och funktionshindrade möjlighet att ägna sig åt hobbyverksamhet, ha olika möten och andra sammankomster. Kärnan i dagcentralverksamheten är dock restaurangen.

Dagens lunch för pensionärer är subventionerat av kommunen och kostar den ätande 94 kr vardag och lördag, samt 101 kr söndag och helgdag, i priset ingår måltidsdryck och kaffe. Våra restauranger är kontantfria.

Restaurangverksamhet bedrivs även vid Löderupsgården, Väderleken och Bellevue.

Publicerad 2022-12-17, Uppdaterad 2024-01-08

Kontakt

Kostenheten
Mikael Larsen
Enhetschef
0411-57 70 73