Ystads vatten i framtiden samt vattenplan

Vattenplanen för Ystads kommun sträcker sig fram till år 2030 och innebär att VA-taxan förändras samt att det kommunala avloppsnätet kommer att byggas ut. Vattenplanen är resultatet av två års samarbete med Miljöförbundet och länsstyrelsen följt av ett remissförfarande.

Vattenplanen är vårt verktyg för att säkerställa rent och friskt vatten även för kommande generationer. 

VA-utbyggnaden börjar i Öjastrand från ovan

I vattenplanen tydliggörs vilka områden i Ystads kommun som ska anslutas till det kommunala VA-nätet och när detta ska ske. Först ut att anslutas är Öja, som kommer att anslutas under 2016/2017.

Därefter följer:

  • Bjäresjö och Hunnestad med utbyggnad ca 2018-2020
  • Löderups Strandbad, Peppinge, Stora Herrestad (norr och öster) och Hammar; utbyggnad ca 2020-2030

Varför en vattenplan?

EU:s vattendirektiv säger: ”Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon.”  Sverige har antagit detta direktiv 

vattenkran

och alla kommuner i landet arbetar därför för att säkerställa att vårt vatten klarar den utveckling och de förändringar som våra samhällen påverkas av. Detta gäller naturligtvis även för Ystads kommun, och det är bakgrunden till Ystads kommuns vattenplan som sträcker sig till år 2030. Denna plan innehåller allt vi känner till idag om vår dricks- och avloppshantering och den kommer att utvärderas vart fjärde år och justeras om så behövs.

VA-planen styr upp hur vi ska utveckla VA-försörjningen framöver för att uppfylla de behov som finns. Dokumenten som ingår i va-planen finns i högerspalten.

Klicka på kartan för att se VA-utbyggnaden!

Karta Va-utbyggnad

Publicerad 2022-03-01, Uppdaterad 2024-04-08