Hamnen_Rokeriet.jpg

delar av Hamnen 2:1 och 2:2

Detaljplanens syfte är att fortsatt kunna använda marken som småbåtshamn. Planen syftar till att behålla och utveckla de funktioner och den service som båtägare, gästhamnsbesökare och andra besökare förväntar sig inom en småbåtshamn.

Vidare ska planen göra det möjligt att anlägga ett kallbadhus på den befintliga piren/bryggan.

Detaljplanen var ute på samråd 13 juni - 10 augusti 2022

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Fredrik Malmquist, mejla fredrik.malmquist@ystad.se eller ring expeditionen, 0411-57 72 30.

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2021-03-25, Uppdaterad 2022-09-01

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad