Forpackningar_alla_mtrlslag_5.jpg

Förpackningar

Hämtning av förpackningar

Flerbostadshus och verksamheter som önskar hämtning av pappers-, plast-, glas och metallförpackningar kan beställa detta från privata avfallsentreprenörer. Privata avfallsentreprenörer hämtar även tidningar i flerbostadshus och hos verksamheter, men bara de entreprenörer som har avtal med kommunen får anlitas för insamling av detta avfall. Här hittar du de entreprenörer som har skrivit avtal med kommunen för insamling av tidningar.   

Kommunerna tar över ansvaret 2024

Från och med den 1 januari 2024 kommer kommunerna att ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar i bostadsfastigheter, enligt en regeringsförordning från 2022. Avfallsenheten arbetar för att övergången ska vara så smidig som möjligt och kommer i detta syfte föra en dialog med de avfallsentreprenörer som hämtar förpackningar i Ystads kommun idag. Fastighetsägare med befintlig fastighetsnära insamling av förpackningar kommer att informeras om förändringen i god tid inför.

2027 ska alla kunna sortera förpackningar vid bostaden

Regeringsförordningen från 2022 innebär också att alla kommuner från den 1 januari 2027 ska se till att det finns möjlighet för bostadsnära insamling av pappers-, plast-, glas och metallförpackningar. Det innebär att Ystads kommun nu börjar resan mot att kommuninvånarna ska kunna källsortera sina förpackningar hemma, både de som bor i villahushåll och de som bor i flerbostadshus. Bostadsnära insamling av förpackningar i Ystads kommun kommer att införas successivt för att vara helt klart till den 1 januari 2027.

Mer information kommer efter hand som arbetet fortgår.

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2023-06-14

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se

Obligatoriskt för fastighetsägare att rapportera

Uppgifter om insamling av förpackningar från flerbostadshus

Från och med 1 januari 2024 tar Ystad kommun över ansvaret för insamlingen av förpackningar i bostadsfastigheter. Det är då bara kommunen eller kommunens entreprenörer som får hämta pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar från flerbostadshus. 

Du som är ansvarig för avfallshanteringen i en hyresfastighet eller bostadsrättsförening behöver därmed lämna uppgifter till oss om hur insamlingen ser ut i dina fastigheter idag. Observera att lägenheter som tillhör äldreboende, LSS-gruppboende och studentrum med korridor räknas som hushåll.

Vi behöver ditt svar senast 30 juni 2023.

Du kan välja att lämna dina uppgifter genom att:   

  • svara per post till adressen som är angiven på blanketten eller
  • svara per e-post (ladda ner Pdf:en, fyll i uppgifterna, spara dokumentet och e-posta det till emma.e.nilsson@ystad.se)

Om ni har flera fastigheter svarar ni med en blankett per fastighet.

Blankett (Pdf): Rapportera förpackningsavfall