Forpackningar_alla_mtrlslag_5.jpg

Förpackningar

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad.

Insamling av förpackningar i flerbostadshus

Insamling av hushållens förpackningar blev ett kommunalt ansvar 1 januari 2024. Det innebär att bara de entreprenörer som är godkända av kommunen får hämta förpackningar från flerbostadshus. De entreprenörer som är godkända för att hämta förpackningar från flerbostadshusen i Ystads kommun ser du i högerspalten, under rubriken Auktoriserade avfallsentreprenörer – förpackningar.

2027 ska alla kunna sortera förpackningar vid bostaden

Senast den 1 januari 2027 ska det finnas bostadsnära insamling av pappers-, plast-, glas och metallförpackningar i alla bostadsfastigheter. Bostadsnära insamling av förpackningar i Ystads kommun kommer att införas successivt under åren 2024-2026. Mer information kommer efter hand som arbetet fortgår. Men som fastighetsägare behöver du inte vänta – du kan när som helst kontakta en av kommunens auktoriserade entreprenörer och komma igång med sortering vid din fastighet idag.

Fastigheter med full sortering av pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar samt tidningar kan från och med 1 mars 2024 ansöka om att få 30 % rabatt på sitt abonnemang för restavfall. Läs mer under rubriken Få rabatt på avfallstaxan om ni sorterar i högerspalten, om hur du ansöker och laddar ner blanketten.

Insamling av förpackningar från verksamheter

Verksamheter som önskar hämtning av pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar kan beställa detta från privata avfallsentreprenörer. Ystads kommun ansvarar inte för insamlingen av förpackningar från verksamheter, förutom hos samlokaliserade verksamheter.

Samlokaliserade verksamheter – detta gäller

Samlokaliserade verksamheter är verksamheter som inryms i en fastighet med bostäder, och som använder samma avfallsbehållare som de boende i fastigheten. Från och med 1 januari 2024, när kommunerna tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar i bostadsfastigheter och samlokaliserade verksamheter, måste en samlokaliserad verksamhet göra en aktiv anmälan till kommunen om den vill att kommunen ska samla in verksamhetens förpackningsavfall fastighetsnära (7 kap. 10 § förpackningsförordningen).

Samlokaliserade verksamheter som har valt kommunal insamling får även nyttja kommunens återvinningsstationer och återvinningscentral för insamling av förpackningar.

Anmälan om samlokaliserad verksamhet ska ske till kommunen senast två veckor innan insamlingen ska påbörjas. Blankett finns här: Anmälan om fastighetsnära insamling av förpackningar hos samlokaliserade verksamheter.

Anmälan görs skriftligen per e-post till: tekniska@ystad.se eller per post till:

Tekniska avdelningens kundservice
Koppargatan 7
271 39 Ystad

Verksamheter som inte har valt kommunal insamling hänvisas till producenternas insamlingssystem för förpackningar (7 kap. 1–2 §§ förpackningsförordningen).

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2024-02-27

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag–fredag kl. 9–12)
E-post: tekniska@ystad.se

Få rabatt på avfallstaxan om ni sorterar

Flerbostadshus med sortering av förpackningar och tidningar kan från och med 1 mars 2024 ansöka om att få 30 % rabatt på sitt abonnemang för restavfall.

Vilka kan ansöka?

Hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensam avfallslösning, som har fullständig fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, kan ansöka om rabatten. Det ska vid fastigheten finnas separata kärl för sortering av förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas, samt tidningar. Dessa kärl ska tömmas av en avfallsentreprenör som har avtal med Ystads kommun.

Så här ansöker du

Du som är ansvarig för avfallshanteringen ansöker om rabatten genom att fylla i och skicka in den här blanketten: Ansökan om rabatt på avfallstaxan.

Blanketten skickas via e-post till: tekniska@ystad.se eller via post till: Ystads kommun, Avfallsenheten, Koppargatan 7, 271 39 Ystad.

Auktoriserade avfallsentreprenörer – förpackningar

Ystads kommun ansvarar för avfallshämtningen i kommunen. I kommunens uppdrag ingår att godkänna, det vill säga auktorisera, lämpliga avfallsentreprenörer som fastighetsägare kan anlita för hämtning av förpackningar av papper, plast, glas och metall.

De avfallsentreprenörer som blivit auktoriserade att samla in förpackningar i Ystads kommun är:

PreZero Recycling AB
Telefon: 040-693 43 00
E-post: malmo.se@prezero.com
www.prezero.se

Stena Recycling AB
Telefon: 010-445 7040
E-post: stena.tomelilla@stenarecycling.se
www.stenarecycling.se

Ansökan om auktorisation

Avfallsentreprenörer som vill ansöka om att bli auktoriserade av Ystads kommun för att samla in förpackningar från flerbostadshus och verksamheter i kommunen ska fylla i ansökningsformuläret och skicka in det enligt punkt 2.3 i auktorisationsföreskrifterna. Det ska undertecknas av behörig företrädare. Endast fullständig ansökan beaktas.

Följande dokument ingår i auktorisationssystemet:

Auktorisationsföreskrifter
Bilaga 1 - Ansökningsformulär
Bilaga 2 – Auktorisationsavtal
Bilaga 2.1 Maxtaxa för fastighetsnära insamling av förpackningar

Ansökan kan ske löpande. Alla aktörer som uppfyller kraven har möjlighet att ansöka om auktorisering.