Privat avloppsanläggning och matavfallskvarn

Enskilt avlopp

Har du en privat avloppsanläggning är det Ystad-Österlenregionens miljöförbund som ansvarar för tillsynen. För tömning av slam ansvarar Ystads kommuns avfallsenhet.

Tänk på att slam som töms från ett enskilt avlopp transporteras till det kommunala reningsverket och renas tillsammans med avloppsvatten från kommunens ledningsnät. Samma riktlinjer gäller därför som för ett kommunalt avlopp – spola inte ner ämnen eller material som inte hör hemma i avloppet. 

Matavfallskvarn

Det är inte tillåtet att installera matavfallskvarnar i Ystads kommun, utan matavfallet ska istället samlas in.

Det är kommunens avfallsenhet som ansvarar för insamling av matavfallet.

Publicerad 2022-01-14, Uppdaterad 2024-04-10