Förbund

I Ystads kommun hanteras arbetet med miljö-, hälso-, och livsmedelstillsyn av Ystad-Österlensregionens miljöförbund.

 

Förbundet utför myndighetsutövning, det vill säga prövning och tillsyn enligt bl a miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och strålskyddslagen.

Miljöförbundet, logotyp

Ystad – Österlenregionens miljöförbund bildades 1 juni 2009 och är verksamt inom områdena livsmedel, miljö- och hälsoskydd i Simrishamns, Tomelilla, och Ystads kommuner. Förbundet arbetar till största delen med myndighetsutövning, både till företag och privatpersoner, vilket innebär att de utför de uppgifter som kommunerna enligt lag är skyldiga att utföra inom ovanstående områden.

Nedan presenteras några av de områden som miljöförbundet hanterar.

Ystad-Österlenregionens miljöförbunds hemsida finns mer information.

Publicerad 2021-05-13, Uppdaterad 2023-10-26