EU-val 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Här hittar du all information du behöver.

Kommunen ansvarig för genomförandet

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av valet till Europaparlamentet vart femte år. I Ystads kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för EU-valet. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler.

Rösträtt i EU-val

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Du behöver alltså inte anmäla dig till röstlängden för att få rösta. Alla som har rösträtt får ett röstkort hemskickat med posten. Röstlängden är en lista som innehåller alla som har rösträtt.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du fyller 18 år senast den 9 juni
  • Svensk medborgare och är (eller har varit) folkbokförd i Sverige
  • Medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du måste ha anmält dig senast den 10 maj. Mer information finns på sidan EU-medborgare som vill rösta i EU-valet

Röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort hemskickat till sin folkbokföringsadress senast den 22 maj. Har du tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt.

Om du behöver ett nytt röstkort kan du beställa ett nytt från Valmyndighetens webbplats, val.se. Valupplysningen når du på 020–825 825.

Ett nytt röstkort kan du få på Stadsbiblioteket, Surbrunnsvägen 12.

Du kan även ringa till valnämndens kansli i Ystads kommun, mobilnummer 0706-15 30 73.

ID-handling

För att rösta behöver du en giltig ID-handling (svenskt vanligt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation), svenskt nationellt id-kort, svenskt körkort, svenskt SIS-märkt id-kort,
identitetskort för folkbokförda i Sverige). Den som inte har någon giltig ID-handling kan låta en annan person intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste visa en giltig ID-handling.

Förtidsrösta 22 maj – 9 juni

Om du inte har möjlighet att rösta i vallokalen på valdagen kan du förtidsrösta. Detta kan du göra mellan den 22 maj – 9 juni 2024. På valdagen, 9 juni, lämnar du din röst i vallokalen som finns angiven på ditt röstkort. Du måste ha med dig röstkort och giltig ID-handling när du förtidsröstar. I Ystads kommun kan du förtidsrösta på följande ställen:

Glemmingebro medborgarhus

Onsdagen den 22 maj kl. 14.00-17.00
Måndagen den 27 maj kl. 15.00-19.00
Onsdagen den 29 maj kl. 14.00-17.00
Måndagen den 3 juni kl. 15.00-19.00
Onsdagen den 5 juni kl. 14.00-17.00

Svarte bibliotek

Torsdagen den 23 maj kl. 14.00-17.00
Tisdagen den 28 maj kl. 16.00-19.00
Torsdagen den 30 maj kl. 14.00-17.00
Tisdagen den 4 juni kl. 16.00-19.00

Köpingebro bibliotek

Torsdagen den 23 maj kl. 15.00-19.00
Tisdagen den 28 maj kl. 13.00-17.00
Torsdagen den 30 maj kl. 15.00-19.00
Tisdagen den 4 juni kl. 13.00-17.00

Löderupsgården

Måndagen den 27 maj kl. 15.00-19.00
Måndagen den 3 juni kl. 15.00-19.00

Stadsbiblioteket

22 maj – 23 maj, kl. 10.00-19.00
Fredag 24 maj kl. 10.00-17.00
Lördag 25 maj kl. 10.00-14.00
Söndag 26 maj kl. 10.00-14.00
27 maj – 30 maj, kl. 10.00-19.00
Fredag 31 maj kl. 10.00-17.00
Lördag 1 juni kl. 10.00-14.00
Söndag 2 juni kl. 10.00-14.00
3 juni – 5 juni, kl. 10.00-19.00
Nationaldagen 6 juni kl. 10.00-14.00
Fredagen den 7 juni kl. 10.00-19.00
Lördag 8 juni kl. 10.00-14.00
Söndag 9 juni, valdagen, kl. 8.00-21.00

Rösta med bud

Kan du inte själv ta dig till din vallokal på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder kan du rösta med bud. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Det krävs särskilt material för att rösta med bud. Materialet kan beställas hos Valmyndigheten eller Valnämndens kansli i Ystads kommun. Valsedlar kan väljaren eller den som hjälper väljaren hämta på de ställen där man kan rösta eller beställa från partierna. Förutom budet behövs ett vittne som kan intyga att allt gått rätt till. Budrösten lämnas där förtidsröstning pågår eller i vallokalen på valdagen. Alla som bor utmed en lantbrevbärarlinje kan använda lantbrevbäraren som bud. Lantbrevbäraren har material för budröstning med sig. Budet måste kunna legitimera sig. Utförliga instruktioner hur det går till att budrösta kan du läsa på Valmyndighetens hemsida, www.val.se

Brevröstning

Vistas du utomlands kan du brevrösta oavsett vilket land du befinner dig i. Brevröstningsmaterial kan beställas via Valmyndighetens hemsida, www.val.se, 020–825 825 eller från Valnämndens kansli, telefon 0706-15 30 73.

Rösta med ambulerande röstmottagare

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med ambulerande röstmottagare. Kontakta valnämndens kansli, telefon 0706-15 30 73 för mer information.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Röstning i vallokal

Du kan rösta i vallokal på valdagen den 9 juni. Vilken vallokal du ska rösta i står på ditt röstkort. Alla vallokaler har öppet mellan kl. 08.00-21.00 på valdagen.

Vallokalerna i Ystads kommun är:

Valdistrikt Vallokal
Bellevue N Norreportskolan, matsalen
Bellevue S Västerportskolan, gymnastiksalen
Edvinshem N Edvinshemskolan, matsalen
Edvinshem-SÖ Gjuteriet Västerportskolan, matsalen
Egna hem-Solbacken SÖ Österport, glasgången
Gamla staden V Österport, matsalen
Gamla staden Ö Österport, glasgången
Glemminge-Ingelstorp-Kåseberga Glemmingebro medborgarhus
Hälsobacken Backaskolan, matsalen
Köpingebro Köpingebro skola, studierum
Löderup m fl Löderups skola, matsalen
Nybrostrand-St Köpinge-Svenstorp Köpingebro skola, matsalen
Solbacken N Backaskolan, gymnastiksalen
Stora Herrestad-Hedskoga-Bussjö Hedeskoga församlingshem
Surbrunnen-Ö förstaden N Stadsbiblioteket, studierum
Svarte-Snårestad-Bjäresjö-Sjörup Svarteskolan, studiesal
Sövestad-Baldringe-Högestad-Skårby Sövestad skola, matsalen
Västra Sjöstaden Åkesholm Edvinshusskolan, matsalen
Östra förstaden-S Regementet-Sandskogen Stadsbiblioteket, studierum

val.se finns kartor och adresser till vallokalerna.

Valnämnden i Ystads kommun

Det är valnämnden i Ystads kommun som ansvarar för röstmottagare, vallokaler och röstningslokaler för förtidsröstning. I uppdraget ingår ordning i val- och röstningslokaler samt utbildning av röstmottagare.

Valnämndens ordförande är Madeleine Ekstrand och vice ordförande är Birgitta Persson.

Information in other languages

On the website val.se you will find general information about the election and how to vote to the European Elections 2024.

Frågor och kontakt

Mejladress: valet@ystad.se,
Valnämndens kansli, telefon: 0706-15 30 73

 

 

 

Publicerad 2022-05-25, Uppdaterad 2024-06-03