AB Ystads Saltsjöbad

AB Ystads Saltsjöbad är ett bolag som bedriver fastighetsförvaltning i Ystads kommun.

 

AB Ystads Saltsjöbad

Bolaget äger fastigheten där den populära hotell- restaurang- och konferensanläggningen Ystads Saltsjöbad har sin verksamhet.

AB Ystads Saltsjöbad ingår i koncernen Ytornet AB, som äger 91% av bolaget. Resterande andel är uppdelat på ett flertal privata aktieägare.

Styrelsens sammansättning:

  • Mats Nilsson, ordförande
  • Kaj Jönsson, vice ordförande
  • Ulf Holmström, ledamot
  • A-C Sᴂdén, ledamot
  • Rikard Larsson, ledamot
  • Peter Linder, ledamot
  • Bo Gustafsson, ledamot

Tjänstemän:

  • Karl-Gustav Svensson, VD
  • Annika Hassel, ekonomi

 

Företaget som hyr fastigheten och driver verksamheten på Ystads Saltsjöbad heter YSB AB. Företagets hemsida finns på www.ysb.se

 

AB Ystads Saltsjöbad följer Ystads kommuns integritetspolicy: www.ystad.se/gdpr

 

Publicerad 2023-07-10, Uppdaterad 2024-06-10