Brottsoffer- och kvinnojouren

Brottsoffer- och Kvinnojouren Sydöstra Skåne

Brottsoffer- och Kvinnojouren är verksam i Ystad, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Simrishamn.

Är en ideell förening, som är religiöst och partipolitiskt obunden.

  • All kontakt med jouren är kostnadsfri
  • Alla stödpersoner har tystnadsplikt
  • Du kan bli registrerad och du kan vara anonym

Läs mer på hemsidan om hur du kontaktar jouren - klicka här.

Vilken hjälp kan jag få via jouren?

  • Stödpersonens uppgift är att lyssna och ha stödjande samtal, men också att ge praktisk hjälp som att förmedla kontakt med olika myndigheter som t ex socialtjänst och polis. Stödpersonernas hjälpinsatser styrs av brottsoffrens behov och all kontakt med jouren är på de utsattas villkor.
  • Stödpersonerna är vanliga medmänniskor, särskilt utbildade för att kunna ge brottsoffer den hjälp de behöver. De arbetar helt ideellt och är godkända av jourens styrelse samt av polisen.
  • Sedan maj 2002 ansvarar jouren också för vittnesstödsverksamheten vid Ystads tingsrätt. Vittnesstöden har utbildats och godkänts av polis, jouren samt Brottsoffermyndigheten i Umeå. De arbetar ideellt med att informera och stödja vittnen och målsägande (brottsoffer) innan de skall in i rättssalen. Vittnesstöden har tystnadsplikt och deras tjänster är helt kostnadsfria. Om du skall vittna eller är målsägande vid en rättegång kan du vända dig till jouren eller tingsrätten och meddela att du vill ha ett vittnesstöd.

Vill du veta mer?

Gå gärna in på vår hemsida www.freezonen.se

Publicerad 2022-03-28, Uppdaterad 2024-01-02