Djurminneslunden

Djurminneslunden i Ystad

Djurminneslunden i Ystad är en enkel men omskött plats placerad i Dag Hammarskjölds park, infart via Folkestorps byaväg. Dit är du alltid välkommen att minnas ditt avlidna husdjur.

Samtliga djur som begravs i minneslunden måste vara kremerade. Gravplatsen blir anonym och ni har inte möjlighet att närvara vid urnsättningen.

Kostnaden är 400 kr. Det är en engångssumma och kommunen skickar en faktura på beloppet till djurägaren.

Det är inte tillåtet att på egen hand gräva ner ett avlidet djur, eller askan av det, i Djurminneslunden.

Utsmyckning av minneslunden får endast ske vid anvisad utsmyckningsplats intill stenarna i mitten av minneslunden. Tillåten utsmyckning är blommor. Utsmyckning på annan plats än den anvisade kommer att tas bort.

Hitta hit. Se karta nedan.

Begravning av djur

Sällskapsdjur som hund, katt, kanin, marsvin, etcetera får man begrava själv på sin tomt efter kontakt med Ystad - Österlenregionens miljöförbund.

Kremerade sällskapsdjur får begravas eller deras aska spridas utan tillstånd på den egna tomten. Vid begravning på annan plats t ex i skogen bör man ha markägarens tillstånd.

Kremering av djur

Det finns möjlighet att få hjälp med kremering på Sysavs kremeringsanläggning för sällskapsdjur på Spillepengsgatan i Malmö. De hämtar och kremerar djur från djursjukhus och veterinärmottagningar. Vissa veterinärer tillhandahåller tjänster mot betalning för att ta emot djur för kremering.

I anslutning till Spillepengens fritidsområde finns en vacker begravningsplats och minneslund för sällskapsdjur. 

Klicka här för Sysavs hemsida djurkremering.

Publicerad 2022-12-11, Uppdaterad 2023-12-14

Kontakt

Parkenheten
Cilla Persson
Parkchef
0411-577160

Om ni vill begrava ert avlidna husdjur i minneslunden kontakta Cilla Persson på Parkenheten för att bestämma en tid för överlämnandet.