Tillgänglighet

Om tillgänglighet och användbarhet.

Sandskogen gångväg

Tillgängliga lekplatser

På kartan är alla tillgängliga lekplatser i Ystad märkta med grön punkt:

 

Tillgänglighet på webbplatsen ystad.se

Förutom tillgänglighet till fysiska platser i samhället är tillgänglighet till information också en faktor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning.

Ystads kommuns webbplats ystad.se har ett antal funktioner som underlättar för besökare såväl med funktionsnedsättning, som med andra hinder, t ex att man inte behärskar det svenska språket:

  • Uppläsningstjänst. Varje sida går att få uppläst med "lyssna-funktionen" som finns upp till höger på varje sida.

  • Översättningstjänst genom Google Översätt. Varje sida har en "international-länk" som ger möjlighet till översättning med tillräckligt hög tillförlitlighet för att göra informationen förståelig.

  • Vår målsättning är att alla våra bilder ska vara försedda med "alt-text", något som anses som ett grundläggande krav för att göra webbplatser mer tillgängliga.

  • Vi arbetar med att få så många sidtexter som möjligt att vara skrivna i Klarspråk. Sedan 2009 har Sverige en lag som heter Språklag (2009:600). I språklagens paragraf 11 står det tydligt att "Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt". Därför ser vi att klarspråk är rätt nivå för information på ystad.se. Arbetet med att se till att alla sidor på webbplatsen är skrivna i klarspråk är ett pågående arbete, och är långtifrån färdigt. Alla nya redaktörer som ges möjlighet att kunna påverka innehåll på ystad.se får vid redaktörsutbildningen en introduktion till språklagen och till hur de ska skriva texter i Klarspråk.
Publicerad 2013-12-20, Uppdaterad 2020-01-07