Loppis på Österportstorg

Information och riktlinjer för loppmarknadsförsäljning på Österportstorg. OBS! Ingen loppmarknad på helgmarkerade ”röda” dagar.

Loppis på Österportstorg

Avgiften är 40kr per försäljningsplats. Förvissa er först att ledig försäljningsplats finns, innan ni betalar och packar upp. Erlagd avgift betalas inte tillbaka.

Betalning

 • Avgiften betalas i parkeringsautomaten vid nya rådhuset.
 • Tryck på loppis-knappen så att ”Loppis” visas i displayen.
 • OBS! Endast betalning med kreditkort.
 • Biljett gäller som kvitto och skall kunna visas upp.
 • Kontant betalning är ej möjlig.

Försäljning får ske på lördagar under hela året:

 • I mån av plats.
 • Om inte andra evenemang är bokade på Österportstorg.
 • Om inte kommunen behöver tillträde till torgplatsen för utförande av reparations- och underhållsarbeten.

Försäljning får ske på onsdagar under perioden 8 maj- 25 september

 • I mån av plats.
 • Om inte andra evenemang är bokade på Österportstorg.
 • Om inte kommunen behöver tillträde till torgplatsen för utförande av reparations- och underhållsarbeten.

Placering/försäljningstid

 • Placering/uppackning från klockan 07.00, försäljningstid: klockan 07.00-16.00.
 • Saluplatsens yta: Max yta: 3x2,5m.
 • Fordon får EJ köras upp på torget.

Renhållning m.m.

 • Du ansvarar själv för att platsen städas och är tom. Avfall skall av försäljaren hopsamlas och bortföras från platsen. Papperskorgarna på torget får ej användas för detta ändamål.
 • Endast ”loppissaker” och begagnade produkter får säljas. Knivar, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas eller annat som torgvärden bedömer som olämpligt.
 • Vid försäljning av nya produkter, matvaror, blommor eller dylikt kan Ystads kommun erbjuda torgplats till en kostnad av 221kr/plats och tillfälle. I detta fall krävs uppvisande av F-skattesedel, denna ska förnyas varje år och lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Torgvärds anvisningar ska följas.
 • Torget prioriteras ej för snö och halkbekämpning.

Lycka till med din försäljning!

Hitta hit

Publicerad 2013-11-18, Uppdaterad 2019-08-22

Kontakt

Teknisk service
Trafikövervakarna
0411-57 71 86

Information

Loppisförsäljning på onsdagar startar den 8 maj och pågår till 25 september.

 

Följande dagar flyttas loppisen till Rådhusparken p.g.a. evenemang på Österportstorg: 

 • 10 juli (International Street Market)
 • 13 juli (International Street Market)
 • 24 augusti (Lilla Montmartre)