bild1.jpg

Loppis på Österportstorg

Information och riktlinjer för loppmarknadsförsäljning på Österportstorg. OBS! Ingen loppmarknad på helgmarkerade ”röda” dagar.

Avgiften är 40kr per försäljningsplats. Förvissa er först att ledig försäljningsplats finns, innan ni betalar och packar upp. Erlagd avgift betalas inte tillbaka.

Betalning

 • Avgiften betalas i parkeringsautomaten vid nya rådhuset.
 • Tryck på loppis-knappen så att ”Loppis” visas i displayen.
 • OBS! Endast betalning med kreditkort.
 • Biljett gäller som kvitto och skall kunna visas upp.
 • Kontant betalning är ej möjlig.

Försäljning får ske på lördagar under hela året samt onsdagar under perioden första onsdagen i maj till sista onsdagen i september:

 • I mån av plats.
 • Om inte andra evenemang är bokade på Österportstorg.
 • Om inte kommunen behöver tillträde till torgplatsen för utförande av reparations- och underhållsarbeten.
 • Ingen loppmarknad på helgmarkerade ”röda” dagar.

Placering/försäljningstid

 • Placering/uppackning från klockan 07:00, försäljningstid mellan klockan 07:00-18:00.
 • Saluplatsens yta 3x2 meter.

Renhållning m.m.

 • Du ansvarar själv för att platsen städas och är tom. Avfall skall av försäljaren hopsamlas och bortföras från platsen. Papperskorgarna på torget får ej användas för detta ändamål.
 • Endast ”loppissaker” och begagnade produkter får säljas. Knivar, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas eller annat som torgvärden bedömer som olämpligt.
 • Vid försäljning av nya produkter, matvaror, blommor eller dylikt kan Ystads kommun erbjuda torgplats till en kostnad av 273kr/plats och tillfälle. I detta fall krävs uppvisande av F-skattesedel, denna ska förnyas varje år och lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Torgvärds anvisningar ska följas.
 • Torget prioriteras ej för snö och halkbekämpning.
 • Fordon får inte köras upp på torget.

Lycka till med din försäljning!

Hitta hit

image.png

Publicerad 2022-11-18, Uppdaterad 2024-01-29

Kontakt

Trafikenheten
0411-57 71 86

Information

Följande dagar hänvisas loppisverksamheten till rådhusparken på grund av evenemang:

 • 4 maj (Elbilsmässan)
 • 3 juni (International food festival)
 • 6 juni (International food festival)
 • 31 augusti (Lilla Montmartre)