Änglahuset

Änglahuset

Änglahuset

Änglahuset

Detta är Ystads vackraste om rikast utsmyckade korsvirkeshus även ett gathus uppfört 1573 söder Änglahuset hör till nuvarande gård. Gården har fått sitt namn efter den först kände byggherren, rådmannen, sedermera borgmästaren Hans Raffn, som uppförde den som handelsgård. De äldsta delarna från Sladdergats-huset är från första hälften av 1500-talet men fick sitt nuvarande utseende 1630 samtidigt som gathuset på Stora Norregatan uppfördes på en äldre husgrund. Namnet Änglahuset har gården fått p.g.a. de änglaliknande bevingade träfigurerna som sitter under takskägget. Efter restaurering återinvigde Gustav VI Adolf Änglahuset 1953. Under 2020 började en omfattande fasadrenovering och fler lägenheter har dessutom skapats i de gamla affärslokalerna och ekonomibyggnaderna på innergården.

Publicerad 2023-05-06, Uppdaterad 2024-04-04