Sorgenfri

 

Sorgenfri

Sorgenfri

Kvarteret ligger närmast öster om teatern.

Genom en donation av lagman Tage Ludvig Sylvan uppfördes huset 1875 efter ritningar av stadsarkitekten Peter Boisen. Ännu omkring år 1700 var området en sandåker. 1712 anlades här en kanonskans för ett batteri, för att försvara hamnen. I östra delen av kvarteret uppfördes på 1770-talet ett fattighus, som så småningom även användes som fattigskola, arrest och från 1789 som förläggning för batteripersonalen till kanonskanser.

Publicerad 2023-05-06, Uppdaterad 2024-04-04