Gussings hus

Kvarteret Disa, Stortorget 1.

Gussinska huset

Gussingska huset

Gussingska huset

Gussingska huset innan ombyggnaden 1891.

 

Gussingska huset

Gussingska huset efter ombyggnaden.

Ligger nordväst om Mariakyrkan. Det är ett tornförsett trevåningshus i röd tegel. Årtalet 1891 på östra fasaden anger det år då grosshandlaren och konsuln Hjalmar Gussing lät bygga om de båda övre våningarna och uppförde torndelen, allt i holländsk renässansstil efter förebild av Rosenborgs slott i Köpenhamn. Ritningarna för om och tillbyggnad gjordes av stadsarkitekten Peter Boisen. De tidigare övervåningarna tillkom på 1700-talet. Husets äldsta del är bottenvåningen som kan vara uppförd redan under medeltiden och väggarna är hela 1,28m tjocka. Detta hus har varit kyrkans tiondekammare, i varje fall på 1500-talet och då förvarade prästerskapet sitt ”tionde” här, som var naturskatt i form av lantbruksprodukter.

Publicerad 2023-05-06, Uppdaterad 2024-04-04