Garvarehuset

Kvarteret Yngve, Bäckahästgränd.

Bäckahästgränd

Bäckahästgränd

Bäckahästgränd med Garvarehuset

 

Bäckahästgränd

Garvarehuset från gården.

På västra sidan av Bäckahästgränd ligger ett 1700-talshus med kraftig överkragning. Detta är de enda bevarade resterna av en tidigare Garvargård. Platsen för ett garveri var lämplig då Vassaån gick just där Bäckahästgränd går nu. Huset är byggt efter åns sträckning, eftersom man då kunde hänga ut garvarens våta hudar från den kraftiga överkragningen och ån blev en naturlig avloppsledning. Vid slutet av 1700-talet låg här J E Giutzelkes garveri, Ystads då största och modernaste. Garvaregården upplåts idag till Frivilliga Bergnings Corpsen F.B.C, Nordens näst äldsta frivilliga brandkår. Den instiftades 1839.

Publicerad 2023-05-06, Uppdaterad 2024-04-04