Krookska huset / Krook-Sjövallska huset

 

Krookska gården

 

Krookska gårdenBild från Stora Västergatan

Krokska gården

Bild från Lilla Norregatan

På rester av äldre bebyggelse uppfördes Krookska huset under andra hälften av 1700-talet. Huset har fått sitt namn efter handelsmannen Thomas Daniel Krook, som 1815 drev affärsverksamhet här. Vid sin död lär han ha efterlämna ”tjugo tunnor guld”. Sonen Anders Daniel övertog rörelsen 1836 men flyttade till en annan fastighet 1843. Kompanjonen Nils Johan Sjövall fortsatte att bedriva handel fram till 1887.

Publicerad 2023-05-06, Uppdaterad 2024-04-04