Riegården

 

Riegården

 

Riegården

Riegården längst fram i bild

Är ett korsvirkeshus där de äldsta delarna tillkom 1898 utmed Paulsgränd. När gården restaurerades 1957 uppfördes resten av byggnaderna. Namnet på gården är ett minne från den tid då det fanns en torkria här (sädestork).

Publicerad 2023-05-06, Uppdaterad 2024-04-04