Gussings magasinshus

Kvarteret Olivia 1, Lilla Norregatan 3.

Gussingska magasinen

Gussingska magasinen

Lilla Norregatan med Gussingska magasinen till höger i bild.

Byggnaderna uppfördes av konsul Hjalmar Gussing omkring år 1800 som magasin. Som minne av sitt ursprung har det västra huset fått behålla sin kranarm och en magasinslucka på den södra gaveln.

Publicerad 2023-05-06, Uppdaterad 2024-04-04