Apollo

Kvarteret Apollo 7, Stora Västergatan 26-28, Västra Vallgatan 10-12 och Pottmakargränd 1

Stora Västergatan 26 

Stora Västergatan 26

Stora Västergatan 26 och till vänster i bild ligger Pottmakargränd 1

 

Pottmakargränd

Pottmakargränd 1 med Kvarteret Apollo till vänster i bilden. Det höga huset längre fram till vänster i bild är Västra Vallgatan 12.

 

Hela Kvarteret är från slutet av 1700-talet. Under 1700- och 1800-talet var detta ett centralt beläget kvarter vid en av Ystads viktigaste gatusträckningar. Detta återspeglas också i den ganska påkostade bebyggelsen. Kvarteret har en gammal indelning av tomterna, som sträcker sig igenom hela kvarteret. Bostadshusen låg mot Stora Västergatan, magasin och portingångar låg mot Västra Vallgatan.

Publicerad 2020-05-06, Uppdaterad 2023-04-03