Lichtons hus / Wedbergska gården

Lichtons hus

Under många år låg här Otto Svenssons Läderhandel, idag Espresso House.

Lichtons hus

Korsvirkeshuset består av två sammanbyggda delar. Den större östra delen är från 1634 och uppfördes av Willom Lichton, son till Borgmästaren Rickard Lichton, västra delen byggdes 1822. I början av 1800-talet var det inte fint med korsvirke varvid man putsade hela huset. Putsen togs bort igen under 1950-talet. 1906 öppnade Ystads första fasta biograf i fastigheten. (Ystads Biografteater)

Publicerad 2023-05-06, Uppdaterad 2024-04-04