Tvärhuset

 

Mattorget

Mattorget

Är beläget på Mattorgets västra sida. Korsvirkeshuset uppfördes i början av 1800-talet på byggrester från ca. 1750-talet. Omkring år 1900 drevs här en Musik ock Konsthandel av Elis Christianssen här fanns också Hilma Bäckströms Hatt- och Mössaffär. Idag innehåller huset en Damfrisering och bostäder.

Publicerad 2023-05-06, Uppdaterad 2024-04-04