Ekbergs gård

Kvarteret Håkan västra 9, Sankt Petri kyrkoplan 1.

Ekbergs gården

Ekbergs gård

Ekbergs gård ligger på Sankt Petri kyrkoplan, här till höger i bild, bakom klostret.

Ligger öster om klostret och närmast söder om Klosterdammen. Det är två korsvirkeshus som uppfördes under andra hälften av 1800-talet och ingick i en kringbyggd gård och då även Körlings hus på Trädgårdsgatan 1. 1894-1935 ägdes gården av byggmästare Johan Ekberg, till gården hörde även området öster och söder om Klosterdammen. Här anlade Ekberg en privat inhägnad trädgård, känd som Ekbergska trädgården. 1964 förvärvade kommunen området och gjorden om det till Klosterparken.

Publicerad 2023-05-06, Uppdaterad 2024-04-04